Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych


 

Obowiązek informacyjny w związku ze sprzedażą na platformie handlowej — Allegro.pl

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informuję, że:  

Pani/Pana dane osobowe obejmujące: adres e-mail, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, nick użytkownika Allegro.pl, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: firmę przedsiębiorcy oraz NIP zostały uzyskane od Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, zwanego dalej: Allegro.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EG System Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, NIP: 5213552105, REGON: 142192802; 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem zarzad@egsystem.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem platformy Allegro.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta administrator przy prowadzeniu działalności.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • Podmioty przetwarzające: Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu poczty, usługi obsługi księgowej, usługi obsługi IT.
 • Administratorzy: Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi bankowe.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem platformy Allegro.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie zamówienia uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży.

 • Prawo do cofnięcia zgody jeśli zgoda była udzielona (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo dostępu do danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie wykonywania umów sprzedaży. 


Przejdź do strony głównej
EG System Sp. z o.o. Sp. k. EG System
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu